PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

APU 570

UPRAVLJANJE

APUnew

line1-left

Namena.

Uređaj za tropolno automatsko ponovno uključenje prekidača APU 570 je namenjen za upotrebu u srednjenaponskim distributivnim mrežama u kombinaciji sa prekostrujnom i distantnom zaštitom.

Automatsko ponovno uključenje (APU) se koristi za brzo ponovno uspostavljanje napajanja po isključenju prolaznih kvarova, npr. zemljospoja, koji ujedno predstavljaju i najčešće kvarove.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

APU 570

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search