PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

B1-B2

MERENJE

line1-left

Namena.

Brojači su šestocifreni, bez mogućnosti reseta i predviđeni su za pobudni napon 110V=. Potrošnja po brojaču je cca 0.5W. Brojači tipa B-1 i B-2 su izvedeni u plastičnim kućištima predviđenim za montažu na šinu 35mm. Izgled i osnovne dimenzije oba tipa brojača su prikazani na slikama u prospektu.

Dokumentacija.

horizontal

B1-B2

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search