PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

DRZ – 01

ZAŠTITA

line1-left

Namena.

Dopunska rezervna zaštita (DRZ) energetskog transformatora 110/x, ima zadatak da u slučaju nestanka ili nedozvoljenog pada jednosmernog komandnog napona 110Vdc, deluje (prema utvrđenom algoritmu) na isključenje prekidača u trafopolju 110kV.

Za isključenje se koristi poseban kalem u pogonu prekidača 110kV, a za napajanje se koristi energija iz grupe kondenzatorskih isklopnih uređaja (KIU).

Praktično, DRZ je rezervna zaštita transformatora za slučaj gubitka osnovnog komandnog napona.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

DRZ – 01

BROŠURA
PROSPEKT
SOFTWARE
RAZNO
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search