PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

FR 02

DIJAGNOSTIKA

line1-left

Namena.

Rele FR 02 trajno kontroliše strujno kolo za isključenje prekidača i signalizuje kvar u slučaju:

  • nestanka pomoćnog napona za isključenje prekidača,
  • prekida u kalemu ili vodu za isključenje u uključenom i isključenom stanju prekidača,
  • otkazivanja mehanizma za isključenje prekidača i
  • kvara pomoćnih kontakata prekidača.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

FR 02

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search