PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

FR – 02G

DIJAGNOSTIKA

line1-left

Namena.

Rele FR-02 G trajno kontroliše strujno kolo za isključenje prekidača i signalizuje kvar u slučaju:

  • Nestanka pomoćnog napona za isključenje prekidača.
  • Prekida u kalemu ili vodu za isključenje u uključenom i isključenom stanju prekidača.
  • Otkazivanja mehanizma za isključenje prekidača i
  • Kvara pomoćnih kontakata prekidača.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

FR – 02G

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search