PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

KB-12

DIJAGNOSTIKA

kb-12

line1-left

Namena.

Rele KB-12 je namenjen za detekciju prestanka punjenja i zaštitu od prekomernog pražnjenja akumulatorskih baterija napona 12V. Rele je izveden kao dvostepena podnaponska zaštita sa vremenskim zatezanjem prorade oba stepena. Prvi stepen signalizuje prestanak punjenja baterije a drugi isključuje potrošače kada napon baterije padne ispod minimalnog dozvoljenog napona.

Tipična primena KB-12 je u objektima gde se akumulatori 12V koriste za napajanje radio stanica za automatsku dojavu pogonskih događaja. Ako dođe do kvara ili ispada ispravljača kojim se akumulator puni i to se ne detektuje, radio stanica će vremenom isprazniti akumulator preko granice njegove izdržljivosti. KB-12 rešava ovaj problem tako što оbezbeđuje signal alarma kod prestanka punjenja i sprečava uništenje akumulatora od preteranog pražnjenja.

Dokumentacija.

horizontal

KB-12 prospekt

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search