PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

LOGER 2003 V. 8/32

DIJAGNOSTIKA, MERENJE

line1-left

Namena.

Uređaj za snimanje analognih i digitalnih signala LOGER 2003 V. 8/32, namenjen je za snimanje 8 (osam) analognig signala i to 4 (četiri) struje i 4 (četiri) napona i 32 digitalna signala koji startuju zapis snimka.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

LOGER 2003 V. 8/32

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search