PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

PROIZVODI

SVI PROIZVODI
DIJAGNOSTIKA
MERENJE
UPRAVLJANJE
ZAŠTITA
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  SVRO12-01
  Uređaj SVRO12-01 je namenjen simuliranju uklopnih stanja visokonaponske rasklopne opreme u energetskim postrojenjima, čija je svrha ispitivanje kompleksnih upravljačkih i zaštitnoupravljačkih sistema kakvi se uobičajeno koriste u visokonaponskim transformatorskim stanicama.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST8C
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  RSK-8
  Relejno signalna kombinacija RSK-8 se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju kvarova i promene radnog stanja.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST-16
  Signalni tablo ST-16 se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju digitalnih signala bilo da su oni trajni ili prolazni signali.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST16C
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST-24-01
  Signalna kombinacija sa 24 signala (varijanta 1).
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST-24-02
  Signalna kombinacija sa 24 signala (varijanta 2).
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  SK-24LRG
  Signalna kombinacija SK24LRG se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju digitalnih signala bilo da su oni trajni ili prolazni signali.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST32-01
  Signalni tablo ST-32 se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju digitalnih signala bilo da su oni trajni ili prolazni signali.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  ST-48
  Signalni tablo ST-48 se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju digitalnih signala bilo da su oni trajni ili prolazni signali.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  DP-30
  Diodni pokazivač položaja rasklopne opreme DP-30, je uređaj koji pokazuje trenutni položaj rasklopne opreme.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  DS-30
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE
  RU 56T
  Uređaj za tropolno automatsko ponovno uključenje, izveden kao potpuna funkcionalna i fizička zamena za široko rasprostranjeni RU 56 proizvodnje ISKRA
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE
  APU-570
  Uređaj za tropolno automatsko ponovno uključenje, izveden kao potpuna funkcionalna i fizička zamena za široko raspro-stranjeni RU 570 proizvodnje ISKRA
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE
  AZP-01
  Zemljospijni prekidač se koristi u srednjonaponskim mrežama sa zvezdištem uzemljenim preko niskonaponske impendanse.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  PRS-31
  Pokazivač položaja regulacione sklopke energetskog transformatora PRS-31 je zamena za klasične pokazivače sa otpornicima i analognim instrumentom.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  FR 01
  Rele treperavog svetla FR 01 se koristi zajedno sa signalnim kombinacijama za optičku signalizaciju u postrojenjima.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE
  SR-01
  Signalno rele, namenjeno za optičku signalizaciju i pamćenje prorada zaštita i drugih uređaja sa relejnim izlazom.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE, ZAŠTITA
  MN-7TN35A i MN-7TN39A
  Modul napajanja 110V=,220V=/±24V=,±15V= izlazne snage 60W, zamena za SIEMENS 7TN35.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE, ZAŠTITA
  MN-100
  Modul napajanja MN-100 je namenjen za napajanje potrošača predviđenih za pomoćni napon 110V= i 220V=.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE, ZAŠTITA
  RNC-300
  Kondenzatorski isključni uređaj, poboljšana verzija uredaja NC 300 ISKRA.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE, ZAŠTITA
  RNC-300K
  Kondenzatorski isključni uređaj RNC-300 sa ugrađenom kontrolom KK-300.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  UPRAVLJANJE
  UME 2003 v.RB
  Sistem za automatsko vođenje akumulacione hidroelektrane male snage, sa pripadajućim softverom.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  FR 03(T)
  Prekostrujni/podstrujni rele sa trenutnim delovanjem ili sa vremenskim zatezanjem.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  FR 04(T)
  Prenaponski/podnaponski rele sa trenutnim delovanjem ili sa vremenskim zatezanjem.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  DPC-100
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  PZ-100T
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  PZ-100TU
  Usmerena zemljospojna zaštita PZ-100TU se koristi u kolima zaštite i signalizacije za detekciju zemljospoja.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  PZ-340T
  Trofazna prekostrujna i kratkospojna zaštita sa nezavisnim vremenskim karakteristikama, izvedena kao potpuna funkcionalna i fizička zamena za INO340C proizvodnje Energoinvest.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  PZ-35T
  Trofazna zaštita sa homopolarnim članom, trenutnim delovanjem i vremenskim zatezanjem prorade sa nezavisnim vremenskim karakteristikama.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  PZ-40T
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  NZ-100T
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  NZ-300T
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  ZP-01
  Zaštita od otkaza prekidača i nesimetričnog opterećenja trans-formatora, realizovana kao kombinacija dve vrlo osetljive ho-mopolarne zaštite sa nezavisnom vremenskom karakteristikom.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  DRZ-01
  Dopunska rezervna zaštita (DRZ) energetskog transformatora 110/x, ima zadatak da u slučaju nestanka ili nedozvoljenog pada jednosmernog komandnog napona 110Vdc, deluje (prema utvrđenom algoritmu) na isključenje prekidača u trafo polju 110kV.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  THERMO SCAN 2000
  THERMO SCAN 2000 je sistem za kontinualno merenje, nadzor i registraciju temperature namenjen velikim turbo generatorima.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  THERMO-02
  Dvostepena termička zaštita sa podesivim vrednostima prorade, histerezisa, vremenom prorade, gradijenta i kompenzacije uticaja vodova po svakom stepenu (zaštita je autonomna i podešava se pratećim PC softverom preko RS232).
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  ZAŠTITA
  THERMO SCAN 2003 v3.0 CS
  Sistem za kontinualno merenje, zaštitu, nadzor i registraciju temperature namenjen velikim agregatima, sa pripadajućim softverom.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA
  FR-02
  Rele za kontrolu isključnih kola prekidača,
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA
  FR-02G
  Rele FR-02 G trajno kontroliše strujno kolo za isključenje prekidača i signalizuje kvar.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA
  KK-300
  Rele za kontrolu kondenzatorskog isključnog uređaja.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA
  KJN-110
  Kontrolnik jednosmernog napona KJN-110, ima zadatak da u slučaju nestanka ili nedozvoljenog pada jednosmernog komandnog napona 110Vdc, deluje (prema utvrđenom algoritmu) na isključenje, koristeći energiju iz alternativnog izvora (npr. KIU).
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA
  RZB-01
  Zemljospojni rele za akumulatorske baterije, namenjen otkriva-nju zemljospoja u jednosmernim razvodima napajanim iz aku-mulatorskih baterija.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA
  KB-12
  Rele za kontrolu akumulatorske baterije 12V, namenjen za zaštitu akumulatorskih baterija od preteranog pražnjenja.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, MERENJE
  LOGER 2003 V. 8/32
  Uređaj za snimanje analognih i digitalnih signala LOGER 2003 V. 8/32, namenjen je za snimanje 8 (osam) analognig signala i to 4 (četiri) struje i 4 (četiri) napona i 32 digitalna signala koji startuju zapis snimka.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  DIJAGNOSTIKA, MERENJE
  Data Logger DL1632
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  MERENJE
  DT-100
  Instrument je namenjen za rad u trafostanicama i industrijskom okruženju, za precizno merenje vremena.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  MERENJE
  VR-01
  Vremenski rele, sa podesivim kašnjenjem uključenja ili isključenja u opsegu 0.1s - beskrajno.
  VIŠE >>
 • pdf_downlaod
  MERENJE
  B1-B2
  Elektromehanički brojači sa 6 cifara,
  VIŠE >>
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search