PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

PRS-31

DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE

line1-left

Namena.

Pokazivač položaja regulacione sklopke energetskog transformatora PRS-31 je zamena za klasične pokazivače sa otpornicima i analognim instrumentom. U odnosu na rešenja sa otpornicima, PRS-31 pruža znatno veću pouzdanost, s obzirom da je mnogo manje osetljiv na kvalitet kontakata na davaču položaja regulacione sklopke i da ne postoji faktor starenja i promene karakteristika mernih elemenata. Osim toga, ovaj uređaj ima dodatne alarmne funkcije pomoću kojih se lokalno, na displeju, i daljinski, preko relejnog kontakta, signalizuje neregularno očitavanje položaja regulacione sklopke.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

PRS-31

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search