PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

PZ 340T

ZAŠTITA

line1-left

Namena.

Trofazna prekostrujna zaštita PZ-340T se koristi u kolima zaštite i signalizacije za detekciju odstupanja merene naizmenične struje iznad ili ispod zadate vrednosti. PZ-340T je zaštita sa vremenski nezavisnim članom I>, i sa članom I>> trenutnog dejstva. Za pomoćno napajanje ovih zaštita je potreban jednosmerni ili naizmeničan omoćni napon.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

PZ 340T

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search