PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

PZ 35T

ZAŠTITA

line1-left

Namena.

Trofazna prekostrujna zaštita PZ-35T se koristi u kolima zaštite i signalizacije za detekciju odstupanja merene naizmenične struje iznad ili ispod zadate vrednosti. PZ-35T je trofazna zaštita sa homopolarnim članom, trenutnim delovanjem i vremenskim zatezanjem prorade sa nezavisnim vremenskim karakteristikama. Za pomoćno napajanje ovih zaštita je potreban jednosmerni ili naizmeničan pomoćni napon (ili je napajanje iz merne veličine, ako je tako zahtevano).

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

PZ 35T

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search