PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

RNC-300K

UPRAVLJANJE, ZAŠTITA

line1-left

Namena.

Kondenzatorski pomoćni uređaji (KPU) se koriste kao izvor jednosmernog pomoćnog napona za isključenje energetskih prekidača u postrojenjima gde ne postoje akumulatorske baterije. Ovi uređaji se napajaju naizmeničnim naponom, obično sa mrežnog napona 220V~, i imaju ugrađen elektrolitski kondenzator velikog kapaciteta u kome se skladišti energija potrebna za pobudu kalema za isključenje prekidača. Od ispravnosti KPU direktno zavisi rad zaštite u postrojenju, pa je informacija o njihovom stanju značajna za pouzdanost pogona.

KPU su obično opremljeni jednostavnim sklopom za proveru ispravnosti, koji se sastoji od tastera, otpornika i sijalice. Pritiskom na taster kondenzator se odvaja od izvora napajanja i prazni preko otpornika i sijalice. Stanje kondenzatora se procenjuje na osnovu vremena za koje se sijalica ugasi. Ovaj način provere daje samo grubu sliku o ispravnosti uređaja, a mana mu je i što se ispitivanje obavlja ručno, odnosno samo kada neko dođe do uređaja da bi ga ispitao. U međuvremenu KPU je bez nadzora i njegov kvar će proći nezapaženo do sledeće kontrole ili, u gorem slučaju, kada zaštita ne bude u stanju da isključi prekidač.

RNC-300K rešava problem nadzora KPU tako što kontinualno, u pogonu, proverava njegovu ispravnost i signalizuje kvar čim se pojavi. Osim toga, omogućava paralelan rad više KPU pri čemu kvar jednog ili više njih ne remeti rad ostalih. Na taj način se obezbeđuje pouzdan rad zaštite u postrojenju i kada neki od KPU nisu ispravni, a korisniku se daje dovoljno vremena da neispravne uređaje zameni.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

RNC-300K

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search