PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

SK – 24LRG

DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE

line1-left

Namena.

Signalna kombinacija SK24LRG se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju digitalnih signala bilo da su oni trajni ili prolazni signali. Zvučna signalizacija se izvodi pomoću trube ili drugog pogodnog uređaja, a optička pomoću signalnih led dioda na prednjoj ploči uređaja treperavim i mirnim svetlom ili svetlosne signalizacije nekog drugog uređaja korišćenjem relejnih izlaza signalne kombinacije. SK24LRG može da registruje 24 digitalna signala i svi ulazi su galvanski odvojeni (optokaplerski ulazi).

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

SK – 24LRG

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search