PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

ST-24-02

DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE

line1-left

Namena.

Signalni tablo ST-24 se koristi za zvučnu i optičku signalizaciju digitalnih signala bilo da su oni trajni ili prolazni signali. Zvučna signalizacija se izvodi pomoću trube ili drugog pogodnog uređaja, a optička pomoću signalnih led dioda treperavim i mirnim svetlom.

ST-24 može da registruje 24 digitalna signala i svi ulazi su galvanski odvojeni.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

ST-24-02

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search