PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

THERMO SCAN 2000

ZAŠTITA

line1-left

Namena.

THERMO SCAN 2000 je sistem za kontinualno merenje, nadzor i registraciju temperature namenjen velikim turbo generatorima. Osnovne funkcije sistema su: -merenje temperatura i drugih veličina (aktivna i reaktivna snaga, struja generatora…) u zadatim vremenskim intervalima ili po pozivu, -prikaz merenih vrednosti i izvedenih veličina (srednja, najveća i najmanja temperatura i si.) na monitoru u grafičkom i tekstualnom obliku, -vizuelno, zvučno i relejno alarmiranje pri odstupanju temperatura od zadatih vrednosti na osnovu više podesivih granica po svakom mernom kanalu, -periodično štampanje izveštaja o merenju i -arhiviranje merenih vrednosti na disku PC-ja.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

THERMO SCAN 2000

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search