PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

THERMO SCAN 2003 v3.0 CS

ZAŠTITA

line1-left

Namena.

THERMO SCAN 2003 v 3.0 CS je sistem za kontinualno merenje, zaštitu, nadzor i registraciju temperature namenjen velikim hidro agregatima.

Osnovne funkcije sistema su:

Kontinualno merenje temperature, signalizacija, nadzor i termička zaštita na 12 (dvanaest) potpuno nezavisnih procesorskih termičkih zaštita.

  • Merenje nadzor i termička zaštita na 24 (dvadesetčetiri) relejno ultipleksiranih kanala sa Pt 100 sondama u zadatom vremenu očitavanja.
  • Vizuelno i relejno alarmiranje pri odstupanju temperature od zadatih vrednosti na osnovu dve podešene granice po svakom kanalu.
  • Komunikacija između 12 (dvanaest) nezavisnih pretvarača i centralne jedinice.
  • Komunikacija centralne jedinice i nadzornog sistema.
  • Arhiviranje merenih vrednosti na nadzornom sistemu.
  • Periodično štampanje izveštaja o merenju.
  • Merenje miliamperskih veličina na 16 miliamperskih kanala.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

THERMO SCAN 2003 v3.0 CS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search