PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

VR-01

MERENJE

line1-left

Namena.

Rele VR-01 je izveden u plastičnom kućištu predviđenom za montažu na šinu, prikazanom na slici 1. u prospektu. Potenciometar za podešavanje vremena zatezanja i signalna LED su montirani na prednjoj ploči kućišta, na kojoj se nalaze i priključne kleme releja.

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

VR-01

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search