Dopunska rezervna zaštita (DRZ) energetskog transformatora 110/x, ima zadatak da u slučaju nestanka ili nedozvoljenog pada jednosmernog komandnog napona 110Vdc, deluje (prema utvrđenom algoritmu) na isključenje prekidača u trafopolju 110kV.

Za isključenje se koristi poseban kalem u pogonu prekidača 110kV, a za napajanje se koristi energija iz grupe kondenzatorskih isklopnih uređaja (KIU).

Praktično, DRZ je rezervna zaštita transformatora za slučaj gubitka osnovnog komandnog napona.