THERMO SCAN 2000
THERMO SCAN 2000 je sistem za kontinualno merenje, nadzor i registraciju temperature namenjen velikim turbo generatorima. Osnovne funkcije sistema su: -merenje temperatura i drugih veličina (aktivna i reaktivna snaga, struja generatora…) u zadatim vremenskim intervalima ili po pozivu, -prikaz merenih vrednosti i izvedenih veličina (srednja, najveća i najmanja temperatura i si.) na monitoru u grafičkom i tekstualnom obliku, -vizuelno, zvučno i relejno alarmiranje pri odstupanju temperatura od zadatih vrednosti na osnovu više podesivih granica po svakom mernom kanalu, -periodično štampanje izveštaja o merenju i -arhiviranje merenih vrednosti na disku PC-ja.