UME 2003 V.RB
Sistem za automatsko vođenje akumulacione hidroelektrane male snage, sa pripadajućim softverom