PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

DP – 30

DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE

line1-left

Namena.

Diodni pokazivač položaja rasklopne opreme DP-30, je uređaj koji pokazuje trenutni položaj rasklopne opreme. Uređaj je tako konstruisan da omogućava pokazivanje radnih položaja (uključen, isključen, međupoložaj), kao i pokazivanja grešaka u radu aparata (neusaglašen položaj).

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

DP – 30

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search