PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

KJN – 110

DIJAGNOSTIKA

line1-left

Namena.

Kontrolnik jednosmernog napona KJN-110, ima zadatak da u slučaju nestanka ili nedozvoljenog pada jednosmernog komandnog napona 110Vdc, deluje (prema utvrđenom algoritmu) na isključenje, koristeći energiju iz alternativnog izvora (npr. KIU).

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

KJN – 110

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search