PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU, DIJAGNOSTIKU I MERENJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

SVRO12 – 01

DIJAGNOSTIKA, UPRAVLJANJE

line1-left

Namena.

Uređaj SVRO12-01 je namenjen simuliranju uklopnih stanja visokonaponske rasklopne opreme u energetskim postrojenjima, čija je svrha ispitivanje kompleksnih upravljačkih i zaštitnoupravljačkih sistema kakvi se uobičajeno koriste u visokonaponskim transformatorskim stanicama. Osnovne namene simulatora su: fabrička ispitivanja (FAT), testiranje upravljačkih sistema (konfiguracija, parametrizacija, logika) i kao simulator za obuku korisnika. Njime se mogu ispitati: komande rasklopnom
opremom iz sistema upravljanja, zatim signalizacija pozicije rasklopne opreme ka sistemu upravljanja, kao i blokadni uslovi energetskog postrojenja koji zavise od uklopnog stanja rasklopne opreme (prekidači, rastavljači itd).

karakteristike-line

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dokumentacija.

horizontal

SVRO12 – 01

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search