MN-100
Modul napajanja MN-100 je namenjen za napajanje potrošača predviđenih za pomoćni napon 110V= i 220V=. MN-100 radi na prekidačkom principu što obezbeđuje visoku efikasnost i značajno manje dimenzije i masu u odnosu na klasična, linearna napajanja. Izveden je u kvalitetnom plastičnom kućištu, čiji su izgled i osnovne dimenzije prikazani na slici u prospektu. Na prednjoj strani kućišta se nalazi preklopka za izbor izlaznog napona sa signalnim LED i po dve priključne buksne za “+” i “-” pol izlaznog napona, a na zadnjoj strani kućišta je utičnica za mrežni kabl sa osiguračem i mrežnim prekidačem.